כל טיפולי השיניים בגישה ייחודית ומותאמת לילדים        

·         מניעת רתיעה מרופאי שיניים בשיטות מגוונות

·         טיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים

·         שימוש בגז צחוק ובהרגעה תרופתית

·         טיפול בחבלות בשיני החלב או בשיניים הקבועות

 

הפתעה לכל ילד!